Braised brisket. Cheddar mash. Yukon turnips. Hispi. Veal jus

Braised brisket. Cheddar mash. Yukon turnips. Hispi. Veal jus
Ben Smith

Ben Smith

Executive Chef 9th November 2019

Braised brisket. Cheddar mash. Yukon turnips. Hispi. Veal jus