Puff pastry,ham hock,smoked chedda,crispy egg yolk

Puff pastry,ham hock,smoked chedda,crispy egg yolk
Kayleigh Cox

Kayleigh Cox

Chef de Partie 11th August 2018

Puff pastry,ham hock,smoked chedda,crispy egg yolk