Wild trout tart.

Wild trout tart.
Thomas Disomma

Thomas Disomma

Chef de Partie - Senior 25th February 2019

Wild trout tart.