Lightly cured hamachi, foie gras chawan-mushi, bacon dashi, caviar, truffles

Lightly cured hamachi, foie gras chawan-mushi, bacon dashi, caviar, truffles
Lightly cured hamachi, foie gras chawan-mushi, bacon dashi, caviar, truffles
Paul McLoughlin

Paul McLoughlin

Executive Chef 10th October 2018

Lightly cured hamachi, foie gras chawan-mushi, bacon dashi, caviar, truffles