Montcaro #smoke #salmon #toast #salad

Montcaro 
#smoke #salmon #toast #salad
Ramy Salah

Ramy Salah

Chef de Partie - Demi 29th October 2018

Montcaro #smoke #salmon #toast #salad