Poached karmozijn pear/ toblerone mousse/ white chocolate sauce

Poached karmozijn pear/ toblerone mousse/ white chocolate sauce
Sem Grotenhuis

Sem Grotenhuis

Executive Chef 15th November 2018

Poached karmozijn pear/ toblerone mousse/ white chocolate sauce