Smokey potato gnocchi, wild leek and pistachio pesto, roast pepper and sun-dried tomato sauce sweet pepper salad.

Smokey potato gnocchi, wild leek and pistachio pesto, roast pepper and sun-dried tomato sauce sweet pepper salad.
Owen Morrice

Owen Morrice

Head Chef 30th March 2020

Smokey potato gnocchi, wild leek and pistachio pesto, roast pepper and sun-dried tomato sauce sweet pepper salad.